Διαγωνισμός

Διαγωνισμός Aggeliopoli.gr - Κέρδισε μία αδιάβροχη 4K Action Camera 16MP

Πως συμμετέχεις στον Διαγωνισμό;

1. Like & Public Share στο post του διαγωνισμού και στο στο επίσημο Page της Aggeliopoli.gr στο Facebook ή στο Linkedin.

2. Tag έναν φίλο – επαφή και Comment στο post του διαγωνισμού αναφέροντας μια κατηγορία αγγελίας (σύμφωνα με την ιστοσελίδα Aggeliopoli.gr) που θα σε ενδιέφερε.

Links με τα posts για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Link Συμμετοχής στο Facebook Link Συμμετοχής στο Linkedin

Όροι Διαγωνισμού «Aggeliopoli.gr»

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H Aggeliopoli.gr, (εφεξής ο «Διοργανωτής), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός Aggeliopoli.gr - Κέρδισε μία αδιάβροχη 4K Action Camera 16MP» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω τού διαδικτυακού τόπου https://www.aggeliopoli.gr και https://www.facebook.com/aggeliopoli (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Ο Διοργανωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στον άνω διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου που έχουν ηλικία άνω των 14 χρονών, κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Facebook ή στο LinkedIn στους οποίους έχουν εκχωρηθεί Όνομα Χρήστη (Username) και Κωδικός Πρόσβασης (Password). Τα ονόματα των διαγωνιζόμενων πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα. Άλλα ονόματα εκτός των πραγματικών, αποκλείουν αυτομάτως τον υποψήφιο από τον διαγωνισμό.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής η τεχνική ομάδα της Aggeliopoli.gr καθώς και οι συγγενείς όλων των παραπάνω μέχρι και Β’ βαθμού. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 8η Ιουλίου 2018 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 30η Ιουλίου 2018, ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο διοργανωτής θα αναρτήσει στο Facebook και στο LinkedIn μία ανάρτηση που θα γνωστοποιεί τον διαγωνισμό προς το κοινό, θα αναφέρει τον τρόπο συμμετοχής καθώς και θα παρέχει link (σύνδεσμο) προς στον διαδικτυακό τόπο του για περισσότερες πληροφορίες όπως οι όροι του διαγωνισμού και άλλα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν επιτυχώς τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Like (Μου Αρέσει) & Public Share (Κοινοποίηση) στο σχετικό post για τον τρέχον διαγωνισμό και το επίσημο Page (σελίδα) της Aggeliopoli.gr στο Facebook ή στο Linkedin.
 2. Tag (αναφορά-σημείωση) έναν (1) φίλο – επαφή και Comment (σχόλιο) στο σχετικό post για τον τρέχον διαγωνισμό αναφέροντας μια κατηγορία αγγελίας σύμφωνα με την ιστοσελίδα Aggeliopoli.gr που θα ενδιέφερε τον συμμετέχοντα. Η σωστή μορφή της απάντησης μπορεί να είναι ως εξής: Tag + Κατηγορία + Οποιοδήποτε άλλο κείμενο. π.χ. @όνομα, Τεχνολογία, Ευχαριστούμε πολύ.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και πλήρους αποδοχής των όρων αυτού, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

 1. Δώρo. Ένας (1) νικητής/ νικήτρια θα κερδίσει μία Elephone Explorer S 4K Waterproof Action Camera 2.0" Screen Allwinner V3 Sony IMX179 Sensor 16MP. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τo Δώρo με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση του.
 2. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Στις 31 Ιουλίου 2018 θα γίνει μία ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ο ένας (1) νικητής και οι δύο (2) επιλαχόντες του διαγωνισμού. Η κλήρωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του ενός (1) νικητή και δύο (2) επιλαχόντων νικητών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ιστοσελίδας http://www.random.org/. Οι νικητές που θα προκύψουν από την κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/aggeliopoli (επίσημη σελίδα της Aggeliopoli.gr στο Facebook) και https://www.linkedin.com/company/aggeliopoli (επίσημη σελίδα της Aggeliopoli.gr στο LinkedIn), απ’ όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το πληροφορούνται. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στους δικτυακούς τόπους Facebook και LinkedIn στα πλαίσια του έγκυρου χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού που ορίζεται ανωτέρω. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει και να διαφημίσει την ανάρτηση με την ανακοίνωση του νικητή ή οποία μπορεί να φέρει τα στοιχεία του νικητή (Ονοματεπώνυμο και Περιοχή).
 3. Ενημέρωση και Παραλαβή Δώρου. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/aggeliopoli και https://www.linkedin.com/company/aggeliopoli και οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ανάρτησης υπό μορφής ανακοίνωσης. Ο νικητής πρέπει να επικοινωνήσει με την Aggeliopoli.gr μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης του νικητή, κάνοντας χρήσης της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα https://www.aggeliopoli.gr/contact ή εναλλακτικά στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα του διοργανωτή στο Facebook η LinkedIn. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ανακοινωθεί επιλαχών μέσω ανάρτησης υπό μορφής ανακοίνωσης από την Aggeliopoli.gr, άλλως χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Ο διοργανωτής θα αποστείλει (εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή) το δώρο του νικητή εντός της Ελλάδος ή της Κύπρου με χρέωση παραλήπτη και σε τόπο που θα υποδείξει γραπτώς μέσω μηνύματος ο ίδιος ο νικητής προς τον διοργανωτή. Ο νικητής οφείλει επίσης:
  1. Να στείλει στον διοργανωτή τυχόν νομικά έγγραφα του ζητηθούν, π.χ. ταυτότητα.
  2. Να στείλει στον διοργανωτή (αν το επιθυμεί) για λόγους εγκυρότητας και αξιοπιστίας του διαγωνισμού ένα μικρό βίντεο που θα αποδεικνύει ότι ο Νικητής παρέλαβε επιτυχώς το δώρο του χωρίς απαραίτητα να φαίνεται κάποιο πρόσωπο ή προσωπικά δεδομένα. Το εν λόγω βίντεο ενδέχεται να αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 4. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στα συστήματα του διαδικτυακού τόπου Facebook και LinkedIn.
 5. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο https://www.aggeliopoli.gr/
 6. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. O διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους.
 7. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.