Πολιτική Απορρήτου


Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η AGGELIOPOLI.GR σέβεται την ανησυχία κάθε φυσικού προσώπου αναφορικά με την ιδιωτικότητά του. Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο aggeliopoli.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως “Ιστοσελίδα”)υπόκειται στους όρους που τίθενται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και τους Όρους Χρήσης. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων τίθεται σε εφαρμογή από 25/05/2018 και γνωστοποιείται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 12 του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο του παρόντος και δεν επιθυμείτε πλέον να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας από το προφίλ σας στην ενότητα «Οριστική Διαγραφή/ Κλείσιμο Λογαριασμού» ή στέλνοντάς μας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση mail@aggeliopoli.gr

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  (G.D.P.R) της 14ης Απριλίου 2016, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε,τον τρόπο χρήσης τους καθώς και με ποιον τα μοιραζόμαστε. Επιπροσθέτως, η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας, περιγράφει τα μέτρα που παίρνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1.Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και πώς αυτάχρησιμοποιούνται


Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε “κάθε πληροφορία" που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί”, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός, κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε παρέχονται σε εμάς είτε άμεσα από εσάς είτε έμμεσα και συλλέγονται χειροκίνητα ή αυτόματα μέσω της Ιστοσελίδας (π.χ. Δημιουργία Λογαριασμού, ή Σύνδεση μέσω Facebook η Google και αυτόματη δημιουργία λογαριασμού.)

1.1 Παροχή Προσωπικών δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μας παρέχετε εσείς τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και να τα επεξεργαστείτε η διαγράψετε οποιαδήποτε στιγμή μέσα από το λογαριασμό χρήστη (προφίλ) σας.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας σε εμάς, δεν είναι πάντα  υποχρεωτική, εκτός εάν μας υποδείξετε διαφορετικά. Για την δημιουργία του λογαριασμού σας είναι απαραίτητη για λόγους ταυτοποίησης σας η αναγραφή συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, όχι περισσότερων από τα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Η  οικειοθελής παροχή των δεδομένων αυτών δίνεται με συμπλήρωση ενός τετραγωνιδίου ως θετική και εν πλήρη επίγνωση ενέργεια του υποκειμένου των δεδομένων, και  συνιστά ρητή ένδειξη συγκατάθεσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016, και είναι ελεύθερα ανακλητή από το υποκείμενο των δεδομένων. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη μη παροχή ορισμένων απαραίτητων δεδομένων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε.


• Δημοσίευση αγγελίας στη βάση δεδομένων που διατηρούμε τις αγγελίες

Ως αναζητών αγγελίας μπορείτε να υποβάλετετην αγγελίασας και λοιπά προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα για τηδημοσίευση στηνΙστοσελίδα και τη αποθήκευσή τους στη βάση δεδομένων πουδιατηρούμε. Ταπροσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλετε, θα χρησιμοποιηθούναποκλειστικά γιασκοπούς που αφορούν την δημοσίευση αγγελίας, οι οποίοιπεριλαμβάνουν τον έλεγχοκαι την ταυτοποίηση του αγγελιοδότη.

•Συστάσεις/Αξιολογήσεις/Αναφορές/Παρατηρήσεις

Στην Ιστοσελίδα, σας παρέχεται η δυνατότητα να αξιολογήσετε / αναφέρετε τις υπηρεσίες μας. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μία τέτοια έγκυρη αναφορά ή αξιολόγηση, θα σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να διατηρηθούν στην βάση δεδομένων στην Ιστοσελίδα. Αν δεν επιθυμείτε να υπάρχουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων μας, σας παροτρύνουμε να μην υποβάλετε οποιαδήποτε σύσταση/αξιολόγηση/αναφορά/παρατήρηση.

• Καταχώρηση αγγελίας

Ως ιδιώτης ή επαγγελματίας, μπορείτε να δημοσιεύσετε αγγελίες για πώληση ή ενοικίαση αγαθών η υπηρεσιών, αγγελίες για θέσεις εργασίας κτλ στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ενότητα-κατηγορία. Όπως και αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας,θα σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομά σας, τον τηλεφωνικό αριθμό σας, την επωνυμία της εταιρίας, το φύλλο σας κλπ. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που αφορούν ταυτοποίηση χρηστών, τυχόν χρεώσεις και λοιπών λειτουργιών που βοηθάνε στη ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Μπορεί επίσης να περιλάβουμε κάποια από αυτά τα δεδομένα στη διαφήμιση της αγγελίας σας σε περίπτωση που προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια. Σε περίπτωση ανάρτησης αγγελίας και υποβολής ενδιαφέροντος για αυτήν από πλευράς των χρηστών της ιστοσελίδας,εξολοκλήρου υπεύθυνος για την νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού 679/2016, στα οποία απέκτησε πρόσβαση καθίσταται ο αγγελιοδότης δηλαδή το άτομο που υπέβαλε την αγγελία.


• Επικοινωνία μαζί μας /Επικοινωνία ενδιαφερομένου με τον αγγελιοδότη.

Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη από την Ιστοσελίδα , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων στην Ιστοσελίδα. Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να υποβάλετε εξαρτώνται από τις πληροφορίες ή το είδος της υποστήριξης που έχετε αιτηθεί. Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με κάποιον αγγελιοδότη μέσω της φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει σε κάθε αγγελία, τότε είστε εξολοκλήρου υπεύθυνος για το τι ή ποια στοιχεία ανταλλάσσετε.Η ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μοιράζεστε στο περιεχόμενο του μηνύματος που στέλνετε. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας της εκάστοτε αγγελίας, τα στοιχεία που μεταβιβάζονται από μέρους μας είναι το όνομα χρήστη σας (ψευδώνυμο) υποχρεωτικά, το email σας (διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου) υποχρεωτικά και ο αριθμός τηλεφώνου σας προαιρετικά. Στην περίπτωση που συμπληρώσετε στο πεδίο«Τηλέφωνο» τον αριθμό τηλεφώνου σας, μόνο και μόνο τότε, αυτό διαβιβάζεται στον αγγελιοδότη και με τη συγκατάθεσή σας. Με τη χρήσης αυτής φόρμας συμφωνείτε και κατανοείτε όλα τα παραπάνω.

 

1.2 Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Cookies και Αρχεία Log

Όπως πολλές ιστοσελίδες, έτσι και η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς).Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα.Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στη μνήμη της συσκευής των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τη συσκευή (πχ αν είναι κινητό ή σταθερός υπολογιστής) κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε τη λειτουργία των
 cookies, στην επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων περιηγητών αναγράφεται πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποδοχή της χρήσης cookies, πώς να ειδοποιηθείτε όταν λαμβάνετε νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, θα έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, αλλά πιθανόν η χρήση ορισμένων λειτουργιών να είναι περιορισμένη καθώς κι η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.
Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστοσελίδων οι οποίες οδηγούν με σύνδεσμο
link στον παρόντα ιστότοπο να χρησιμοποιούν cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους.

 

2.Προσωπικά Δεδομένα που Μοιραζόμαστε


Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, με εξαίρεση των όσων ορίζονται εδώ. Με την παροχή σας σε εμάς προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας, μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ενδεδειγμένους σκοπούς.
Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να μοιραστούμε να προσωπικά σας δεδομένα με φορείς παροχής υπηρεσιών που διατηρούμε για να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και στο πλαίσιο των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι συγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται μέσω σύμβασης ή άδειας να δρουν μόνο με δική μας εντολή και να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων στον βαθμό που χρειάζεται. Δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή να τα διαθέτουν σε τρίτους εκτός αν προβλέπεται απαραίτητο να εκτελέσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για την εταιρία ή για να ανταποκριθούν στις νομικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα,η εταιρία δεν επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.
Έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε δεδομένα για εσάς (
i) εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή πρόκειται για δικαστική απόφαση, ή (ii)εφόσον τεθεί θεμιτό αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου. Στην περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή ολόκληρης της Ιστοσελίδας ή του περιουσιακού στοιχείου, ή τροποποίηση της επωνυμίας διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας. Αν συμβεί η προαναφερθείσα πώληση, μεταβολή ή μεταβίβαση, θα προσπαθήσουμε να απαιτήσουμε από τον μετατιθέμενο να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε στην ιστοσελίδα με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν δεν επιθυμείτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας από τον μετατιθέμενο στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να κοινοποιούμε τις αγγελίες σας περιλαμβανόμενου και των όποιων προσωπικών δεδομένων εμπεριέχονται στα κοινωνικά δίκτυα που η Ιστοσελίδα δραστηριοποιείται, με σκοπό την διαφήμιση, προώθηση και βελτίωση των δικών σας αγγελιών και των αποτελεσμάτων αυτών.

3.Δικαιώματα και Επιλογές


Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται και να έχετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία λογαριασμού σας. Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας έχοντας υπόψη το άρθρο 15του Κανονισμού 679/2016. Έπειτα από απαίτηση διαγραφής των δεδομένων με τη δική μας συμβολή, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας όπως απαιτεί ο ισχύων νόμος, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας.


Στην περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι λανθασμένα, ανακριβή ή εκτός ισχύος, θα τα διορθώσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα έπειτα από αίτημά σας για διόρθωση βάσει του άρθρου 16 του Κανονισμού 679/2016 .
Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους βάσει του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, ή να αιτηθείτε την διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην φορητότητα) εκτός αν προβλέπει διαφορετικά ο ισχύων νόμος.
Αν αποδεχθείτε την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας,ή εναλλακτικά στέλνοντάς μας ένα
 email στο mail@aggeliopoli.gr.

Αν αποφασίσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα προβούμε σε ανωνυμοποιήση των προσωπικών σας δεδομένων στην βάση δεδομένων και στη διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς στο άτομό σας με μελλοντική ισχύ του παρόντος σε εφαρμογή του δικαιώματος στην διαγραφή (δικαίωμα στην λήθη) του υποκειμένου των δεδομένων, άρθρο 17 του Κανονισμού 679/2016,χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της, μέχρι την στιγμή της διαγραφής, επεξεργασίας των δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων
 διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή,Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,Αθήνα,+30 210 6475600, contact@dpa.gr).

4.Μεταφορές Δεδομένων


Η Ιστοσελίδα κυρίως συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ε.Ε. ή χρήσης τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών εκτός Ε.Ε., θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων,συγκεκριμένα,τις νομικές απαιτήσεις για την επαρκή προστασία όσον αφορά μεταφορά δεδομένων εκτός της Ε.Ε.

5. Διατήρηση Αρχείων


Η ιστοσελίδα διατηρεί τα προσωπικά
  δεδομένα μόνο για όσο χρειάζεται ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς συλλογής τους (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τον νόμο, και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 ετών από την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού εκτός αν το υποκείμενο των δεδομένων επαναβεβαιώσει την συναίνεση του στην επεξεργασία των δεδομένων του και επιβεβαιώσει την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. Σε περίπτωση αδράνειας, η οποία αποδεικνύεται από την απουσία εισόδου του υποκειμένου στον λογαριασμό του με χρήση των προσωπικών του κωδικών, για πάρα πολλούς μήνες, ο λογαριασμός καθίσταται ανενεργός και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη διαγράφονται από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. Όταν πλέον τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς συλλογής τους, διαγράφονται, αποκλείονται πρόσβασης ή καθίστανται ανώνυμα.

6.Συνδέσεις Προς Λοιπούς Ιστοτόπους


Παρέχουμε συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους εκτός της Ιστοσελίδας μας για δική σας ευκολία και πληροφόρηση. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα,και εφόσον δεν συνεργάζονται με την Ιστοσελίδα μας δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Πιθανόν να ακολουθούν δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας προτρέπουμε να εξετάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιον σύνδεσμο προς λοιπούς ιστοτόπους.

7. Ασφάλεια


Διατηρούμε τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέσα προστασίας με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων από κατά τύχη ή παράνομη καταστροφή,κατά τύχη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή, διάδοση ή πρόσβαση,από κατάχρηση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην κατοχή μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 679/2016.

8.Ενημερώσεις: Πολιτική Απορρήτου


Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ενημέρωσης μέρους της παρούσας Πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλείσθε να την ελέγχετε συχνά ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις της Πολιτικής. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, θα δημοσιευθεί μια προειδοποίηση στην αρχική σελίδα και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν 15 μέρες μετά τη δημοσίευση. Θα σημειωθεί παρακάτω η ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και ποια έκδοση έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.

9. Επικοινωνία


Αν επιθυμείτε (1) να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, (2) να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να αποκλείσετε την πρόσβαση ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, (3) να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, (4) να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία και διαφημιστικό υλικό και (5) να ρωτήσετε οτιδήποτε για τις πρακτικές απορρήτου,την χρήση ή μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση, ή εναλλακτικά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση.

·       Email επικοινωνίας: mail@aggeliopoli.gr  

·       Email Υπεύθυνου ΠροστασίαςΔεδομένων: dpo@aggeliopoli.gr   

Ημερομηνίατελευταίαςτροποποίησης όρων: 24.5.2018